В сряда, 09.01.2019 година правителството позволи кметовете да получават заплати до размера на основната месечна заплата на министър – 4 600 лева. Промените влизат  в сила от 01.01.2019 година.

Така, с приетите промени пада тавана на заплатите на кметове и заместник-кметове на общини и райони, на кметове на кметства и на кметските наместници. Общинските съвети сами ще вземат решение дали могат да си позволят да дават високите заплати на ръководните кадри.

Това стана с приети промени в правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации с изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт.
Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималният размер – до заплатата на министър. Размерите на заплатите на ръководителите на държавните комисии, агенциите и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или постановление, ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри, отчитайки числеността на съответната администрация, нейният бюджет и функции. С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат сериозни отговорности към приоритетни политики и разходване на средства от националния бюджет и еврофондовете.
С приетото Постановление се регламентира длъжността „експерт за връзки с обществеността“ в кабинетите на председателите на държавни агенции.
Промените са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук