От днес, 13-ти май до 13-ти юни областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ приемат заявления от производители на плодове и зеленчуци за държавна помощ за изграждане на складове и хладилници.

По схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” ще се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева.

„Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“, уточниха от ДФЗ.

Срокът на действие на държавната помощ е до 31 декември 2020 г. Максималният бюджет за този период е 7,2 млн. лева. С решение на Управителния съвет на ДФЗ половината от тях – 3,6 млн. лева, се разпределят за тази година.

Кандидати могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на земеделският министър.

„Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи“, коментираха от Фонда.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук