Удръжките върху възнагражденията и пенсиите с наложени запори са с промяна заради новия размер на минималната работна заплата през 2019 г.

0
2354

Удръжките върху възнагражденията и пенсиите с наложени запори са с промяна заради новия размер на МРЗ през 2019 г.

Лицата, върху чиито възнаграждения за труд и пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката, в резултат от определения нов размер на минималната работна заплата за страната, който от 1 януари 2019 г. е 560 лв.

Не подлежащи на принудително събиране /несеквестируеми доходи/ през 2019 г. са както следва:

  • Възнаграждения за положен труд – под 560 лв. след приспадане на удръжки за осигурителни вноски и данък;
  • Пенсии – под 560 лв.
  • Помощи и обезщетения, постъпили в банковата сметка на длъжника до един месец преди налагане на запора;
  • Доходи от издръжка;
  • Доходи от стипендии с изключение на наложен запор за издръжка

Изключение от правилото за несеквестируемост на доход под 560 /МРЗ/ е запорът за издръжка.

Съгласно чл. 446 от ГПК – ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
  2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
  3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

Долната граница на т.н. несеквестируем доход е 560 лв. /МРЗ/.

Той не се отнася за издръжки, както и не се налага запор на доход от издръжка. Допуска се запор на доход от стипендия само ако се отнася до издръжка.

Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

Дори и длъжника да се откаже от закрилата по чл.чл.444 и 446 от ГПК, то този отказ е недействителен.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук