България и Русия ще подпишат Протокол за изменение и допълнение на Договора за социална сигурност между двете страни. На днешното си заседание правителството одобри проект на документа и упълномощи министъра на труда и социалната политика да го подпише. Одобрен беше и проект на Протокол за изменение и допълнение на Споразумението за прилагането на договора.

След като бъдат подписани, е необходимо документите да бъдат ратифицирани от Народното събрание. С влизането в сила на промените в Договора за социална сигурност ще се запази възможността за придобиване на социални права от гражданите, работили или живели на територията на двете страни, като същевременно се разрешават възникнали практически проблеми от досегашното му приложение.
С направените изменения се предвижда възможност при преценка на правото на пенсия да се зачита осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които държавата, която отпуска пенсията, има сключен международен договор, при условие, че тези периоди не съвпадат по време на придобиване. По този начин се разширява закрилата за осигурените лица и се дава възможност те да придобиват право на пенсия, в случаите на недостигащ осигурителен стаж.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук