Адаптирането на фирмите към условията на единния европейския пазар налага модернизиране и въвеждане на високи технологии в производствените процеси.

Какви са възможностите за безвъзмездно финансиране или с какви финансови инструменти можем да модернизираме предприятието си днес ГОВОРИ СПЕЦИАЛИСТЪТ:

Теменужка Василева

Теменужка Василева-

Магистър „Счетоводство и контрол“ СА „Д.А. Ценов“         утвърден специалист в областта на счетоводството,     данъчното облагане и социалното осигуряване,              управител на                                                          Счетоводна къща „Профи Акаунтинг“                             тел.: +359 88 9407079,                                e-mail:noushi1355@gmail.com                                      www.profiaccounting.com

 

 

Съществуват редица изисквания за функционирането на малките и средни предприятия, за изпълнението на които са необходими значителни инвестиции, за които предприятията нямат достатъчно свободни средства да направят сами.

Необходимостта от свободен ресурс за инвестиции в съвременни технологии и оборудване води до засилване на търсенето на привлечени средства.

Всичко това повишава интереса на стопанските субекти към възможността за ползване на кредити от банки.

Банките се стремят да отговорят максимално на нуждите на клиентите си и предлагат многообразие от кредитни продукти за финансиране на малки и средни предприятия.

Съществуват множество възможности за ползване на кредитни продукти от фирмите в зависимост от профила и нуждите им.

Продуктите, които се предлагат на кредитния пазар са разнообразни:

В момента съществуват много изгодни условия за кредитиране на бизнеса включително постигнати ниски нива на лихвите.

Разбира се, трябва да се подхожда разумно и отговорно при поемането на дълг особено ако е за по-дълъг период от време.

Има възможности за подпомагане на бенефициенти с одобрени за финансиране проекти по различни програми.

Така например можете да получите финансиране за изпълнение на одобрен проект по европейска програма и да осъществите плановете си за развитие на бизнеса. Този кредит е много полезен за бенефициентите по програми, тъй  като има период в рамките на срока на изпълнение на проекта, в който дейностите се заплащат от самите кандидати, а средствата се възстановяват на по-късен етап от финансиращия орган по съответната програма, а също и за предоставяне на средства за самоучастие на бенефициентите.

С инвестиционните кредити за финансиране на проекти по европейски програми можете:

  • да разширите и/или модернизирате бизнеса си и същевременно да увеличите неговата конкурентоспособност
  • да реализирате своите идеи за инвестиции
  • да увеличите производствения капацитет на бизнеса си
  • да подобрите качеството на произвежданите продукти

Някои банки имат сключени споразумения с различни фондове за предоставяне на кредити за развитие на бизнеса при преференциални условия касаещи обезпечението и ниската цена /лихва/на кредита. С тях се финансират малки и средни предприятия за техническо и технологично обновление и постигане на по-висока конкурентоспособност.

Повече за възможностите за кредитиране може да разберете от нашите партньори:

Счетоводна кантора Профи Акаунтинг

www.profiaccounting.com

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Въведете Вашия коментар
Въведете името си тук